Committee Reports::Report No. 14 - Economic and Monetary Union::02 July, 1975::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 28 Meitheamh, 1978

Wednesday, 28th June, 1978

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas), na Teachtaí Ó Dálaigh, Síle de Valera, Ó Flannagáin, Lionaird, Mac Riabhaigh, Ó Nuanáin, Ó Caoimh agus Mac Giolla Choille; na Seanadóirí Mac Gearailt, Ní Athairne, Uí Eodhusa, Ó hAoláin, Ó Maoldhomhnaigh, Ó Maolchatha agus Bean Mhic Róibín.


4. Dréacht-Tuarascáil ar Thograí ãn gCoimisiún ar Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.


Thug an Seanadóir Ó Maolchatha Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 35 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


11. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 6.45 p.m.