Committee Reports::Report No. 36 - Limitation of Noise Emitted by Compressors and Sampling and Analysis of Surface Water intended for Abstraction of Drinking Water::06 December, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 13 Nollaig, 1978

Wednesday, 13th December, 1978

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 3.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí MacGiolla Fhionntáin (i gCeannas), Ó Dálaigh, Síle de Valera, Ó Coinnigh, Lionard, MacRiabhaigh, Ó Nuanáin, Ó Caoimh, Ó Cuinn agus MacGabhann; na Seanadóirí Mac Gearailt, Ní Athairne, Uí Eodhusa, Bean Mhic Róibín agus Eoin Ó Riain.


7. Dréacht-Tuarascáil ar Threoracha Beartaithe ón gComhairle i nDáil le Torann a Astaíonn ó Chomhbhrúiteoirí a Mhaolú agus le Sampláil agus le hAnailísiú a dHéanamh ar Uisce Uachtair a mBeartaítear Uisce Óil a Thógáil as.


Thug an Seanadóir Bean Mhic Róibín Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh i mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 11 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


9. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 4.45 p.m.