Committee Reports::Report No. 52 - European Export Bank, Establishment::03 November, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 23 Márta, 1977

Wednesday, 23rd March, 1977

1. Chruinnigh an Chomhchoiste ar 4.00 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí Ó hEochaidh (i gCeannas), Ó Coileáin, Deasún, Dockrell agus Thornley; na Seanadóirí Mac Gearailt, Bean Mhic Roibín agus Ó Riain.


3. Dréacht-Tuarascáil ar Thogra Le hAghaidh Rialachán ón gComhairle ag Bunú Banc Eorpach Onnmhairiúcháin.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh Ailt 1 go 4 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuarisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Chomhchoiste ar athló ar 5.45 p.m.