Committee Reports::Report No. 51 - Taxation, Mutual Assistance on, Duties repayment: Customs Debt::03 November, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 23 Márta, 1977

Wednesday, 23rd March, 1977

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4.00 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí Ó hEochaidh (i gCeannas), Ó Coileáin, Deasún, Dockrell agus Thornley; na Seanadóirí Mac Gearailt, Bean Mhic Roibín agus Ó Riain.


3. Dréacht-Tuarascáil ar Thograí maidir le Cúnamh Frithpháirteach i Réimse an Chánachais Dhírigh, Dleachtanna Allmhairithe nó Onnmhairithe a Aisíoc agus a Mhaitheamh, agus Fiach Custam.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh ailt 1 go 8 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuarisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.45 p.m.