Committee Reports::Report No. 57 - Statutory Instruments [4] made under the European Communities Act 1972; Penalty Provisions::23 March, 1977::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA

Tá Orduithe Tagartha na Dála agus an tSeanaid maidir leis an gComhchoiste agus ainmneacha comhaltaí an Chomhchoiste i gcló ar leathanaigh 3, 4 agus 5 den Deichiú Tuarascáil.


5 Eanáir, 1977:—D’éirigh an Teachta Tomás Ó Duinn as bheith ina Chomhalta de Pharlaimint na hEorpa.


2 Feabhra, 1977:—Ainmníodh an Teachta Gearóid Stráinse mar Chomhalta de Pharlaimint na hEorpa.