Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1974::21 April, 1977::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA

30 Meitheamh, 1976:—Ordaíodh: Go ndéanfar, de bhun Buan-Ordú Uimh. 126 de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí, an Coiste um Chuntais Phoiblí a cheapadh; agus


Go ndéanfar na Cuntais Leithreasa, maille le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste don tréimhse 1 Aibreán 1974 go 31 Nollaig 1974 a chur faoi bhráid an Choiste chun iad a scrúdú agus tuarascáil a thabhairt orthu.


21 Deireadh Fómhair, 1976:—Ainmníodh Coiste dar comhaltaí na Teachtaí Seosamh Mac Fheorais, Ciarán Ó Crotaigh, Vivion de Valera, Aodh Mac Giobúin, Deasún Mac Goibheannaigh, Breandán Ó Gríofa, Réamann Mac Searraigh, Seán Ó Mórdha, Ciarán Ó Murchú, Séamus Mac Páidín, Breandán Ó Tuathail agus Séamus Ó Tonnaigh.