Committee Reports::Report No. 36 - Imports of Personal Property and of Certain Means of Transport Tax Exemptions::06 December, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 30 Meitheamh, 1976

Wednesday, 30th June, 1976

1. Chruinnigh an Comhchoiste 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí Ó hEochaidh (i gCeannas), Esmonde, Mac Domhnaill agus Ó Nualláin; na Seanadóirí Ó hUiginn, Ó Luineacháin, Bean Mhic Roibín agus Yeats. Fuarthas leithscéal ón Teachta Dockrell agus ón Seanadóir Mac Gearailt faoi nár fhéad siad bheith i láthair.


3. Dréacht-Tuarascáil ar Thograí le haghaidh Treoracha ón gComhairle maidir le Díolúintí Cánach is infheidhme ar Allmhairí buana Maoine Pearsanta agus Díolúintí Cánach i leith Córacha Iompair Áirithe.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 7 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló 6.20 p.m.