Committee Reports::Report No. 31 - Common Market in Potatoes::28 April, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 28 Aibreán, 1976

Wednesday, 28 April, 1976

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí Ó hEochaidh (i gceannas), Dockrell, Esmonde, Ó Fathaigh, Stondún; na Seanadóirí Mac Gearailt agus Ó Riain. Fuarthas leithscéal ón Seanadóir Bean Mhic Roibín faoi nár fhéad sí bheith i láthair.


3. Dréacht-Tuarascáil ar Rialachán Beartaithe ón gComhairle ar Chomheagrú Mhargadh na bPrátaí.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 9 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.30 p.m.