Committee Reports::Report No. 28 - Fowl, Water Content of Frozen Carcases::25 February, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 24 Márta, 1976

Wednesday, 24th March, 1976.

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí Ó hEochaidh (i gCeannas), Ó Coileáin, Dockrell, Esmonde, Ó Fathaigh, Mac Giobúin agus Stondún; na Seanadóirí Ó Beoláin, Ó hUiginn agus Yeats. Fuarthas leithscéal ón Teachta Caomhánach agus ó na Seanadóirí Ó Luineacháin agus Bean Mhic Roibín faoi nár fhéad siad bheith i láthair.


3. Dréacht-Tuarascáil ar Thogra Leasaithe le haghaidh Rialachán ón gComhairle ag leagan síos comhchaighdeán maidir le cion uisce conablach reoite agus domhain-reoite éanlaithe.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 4 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.10 p.m.