Committee Reports::Report No. 46 - Foodstuffs, Packaging and Advertising etc.::03 November, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Déardaoin, 9 Nollaig, 1976

Thursday, 9th December, 1976

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 3.30 p.m.


2. Comhaltaí i láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


Na Teachtaí Ó hEochaidh (i gCeannas), Ó Coileáin, Ó Duinn, Esmonde, Mac Gearailt agus Caomhánach; An Seanadóir Ó Riain Fuarthas leithscéal ó na Teachtaí Ó Flannagáin, Mac Domhnaill agus Stondún agus ón Seanadóir Bean Mhic Roibín faoi nár fhéad siad bheith i láthair.


3. Dréacht-Tuarascail ar Threoracha Beartaithe ar Phacáistiú: Ábhair Bhia a Lipéadú, a Thíolacadh agus a Fhógairt agus raon Cainníochtaí Ainmniúla.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 11 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascail.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 4.25 p.m.