Committee Reports::Report - Misuse of Drugs Bill, 1973 ::26 November, 1975::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE SPEISIALTA.

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 26 Samhain, 1975.

Wednesday, 26th November, 1975.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.15 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Barra Deasún (sa Chathaoir), an tAire Sláinte, na Teachtaí Brioscú, Ó Broin, Esmonde, Aodh Mac Giobúin, Ó hEochaidh, Ní Ógáin Uí Uiginn, Ó Lachtnáin, Ciarán Ó Murchú, Fearghas Ó Briain, Ó Conaill, Ó Tuathail agus de Uidheas.


3. An Bille a Bhreithniú.


Chrom an Coiste ar an mBille a bhreithniú.


(i) Alt 1.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 4, line 22, after ‘covered’ to insert ‘wholly or partly’”.


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Sláinte):


“In page 4, subsection (1), between lines 28 and 29, to insert the following new definition:


‘ “pharmacist” means a registered pharmaceutical chemist, a registered dispensing chemist and druggist and a registered druggist;’”.


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 4, line 29, after ‘smoking’ to insert ‘oral consumption or injection’”.


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Tairgeadh leasú (An tAire Sláinte):


“In page 4, subsection (1), between lines 30 and 31, to insert the following new definition:


‘ “practitioner” means a registered medical practitioner, a registered dentist and a registered veterinary surgeon;’”.


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Sláinte):


“In page 4, subsection (1), lines 33 to 39, to delete the definition of ‘qualified person’”.


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 4, between lines 42 and 43, to insert the following:—


‘ “Registered medical practitioner” means a person registered as such by the Medical Registration Council or entitled to practice in the State by virtue of the provisions of the European Communities Act, 1972.


“registered dentist” means a person registered by the Dental Board or entitled to practice in the State by virtue of the provisions of the European Communities Act, 1972.


“registered veterinary surgeon” means a person registered with the Veterinary Council or entitled to practice in the State by virtue of the provisions of the European Communities Act, 1972.’”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 4, line 49, to delete ‘or other thing’”.


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(ii) Alt 2.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“To delete subsection (6).”


Tharla Díospóireacht.


Cuireadh breithniú breise ar an mBille ar athló.


4. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 6 p.m. go dtí 4.30 p.m., Dé Céadaoin, 3 Nollaig, 1975.