Committee Reports::Report - Leopardstown Park Hospital (Trust Deed Amendment) Bill, 1972 [Private]::21 November, 1973::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 21 Samhain, 1973.

Wednesday, 21st November, 1973.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.15 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí E. Uí Dheasmhumhnaigh, Easmann agus Ó Tonnaí, na Seanadóirí E. Ó Riain agus Ó Sanfaí.


3. Láithriú thar ceann na dTionscnóirí.


Láithrigh Seán Ua Coisdealbha, A.S., Thomas G. McCann, B.L. agus Muintir McCann, Fitzgerald, Roche agus Dudley, Gníomhairí Parlaiminte, thar ceann na dTionscnóirí, Iontaobhaithe Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar.


4. Tuarascáil ar an mBille.


Léadh tuarascáil ó Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn ar an mBille.


5. Tacaíocht leis an Réamhrá.


Éisteadh Seán Ua Coisdealbha, A.S., agus Thomas McCann B.L. ag tacú le Réamhrá an Bhille agus ghlaoigh siad fianaise.


6. Ceistiú Finnéithe.


Cuireadh John S. Orme, Roinn Sláinte agus Slándála Sóisialaí na Ríochta Aontaithe, agus an Dr. H. A. D. Doyle, Iontaobhaithe Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar, Owen P. Hargadon, Rúnaí Cúnta, an Roinn Sláinte, agus J. J. Nolan, Bord Sláinte an Oirthir, faoi mhionn agus ceistíodh iad.


Folmhaíodh an seomra.


7. Rinne an Coiste breithniú.


8. Miontuairiscí ar an bhFianaise.


Ordaíodh: Gan an fhianaise a chlóbhualadh, de bhun Buan-Ordú 80 (Gnó Príobháideach).


9. Breithniú an Bhille.


Bhreithnigh an Coiste an Bille.


(i) Cruthaíodh an Réamhrá.


(ii) Aontaíodh alt 1 agus 2.


(iii) Alt 3.


Tairgeadh leasú:


“In page 4, line 9, to delete ‘deleted and there were substituted therefor the following words’ and substitute ‘at no time contained therein and that in lieu thereof the following words were from the date of the Deed of Trust contained therein that is to say’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(iv) Alt 4.


Tairgeadh leasú:


“In page 4, line 54, after ‘Hospital’ to add ‘within the State”.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(v) Alt 5.


Tairgeadh leasú:


“In page 4, line 55 after ‘may’ to insert ‘, with the consent of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland,’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(vi) Aontaíodh ailt 6 go 9 go huile.


(vii) Aontaíodh an Teideal.


10. Tuarascáil an Choiste.


Chuir an Cathaoirleach (An Teachta de Valera) Dréacht-Tuarascáil faoi bhráid an Choiste, léadh í den chéad agus den dara huair agus ritheadh í mar a leanas:—


1. The Joint Committee reports that it has examined the Preamble of the Bill and has found that the allegations therein contained have been proved to its satisfaction.


2. The Committee has considered the Bill and has made amendments thereto for the purpose of (a) removing doubts about the rights of reversioners, (b) restricting the application of income from charges to the charitable purposes of the hospital within the State, and (c) providing that the Trustees’ powers of disposition shall be exercisable with the consent of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests.


3. In going through the Bill the Committee had before it and considered a report from the Commissioners of Charitable Donations and Bequests. It has given effect to the recommendation contained in the report by making the amendment referred to in paragraph 2 (c).


Ordaíodh: Tuairisciú don dá Theach dá réir sin.


11. Críochnú Gnó.


Críochnaíodh gnó an Choiste ar 5.35 p.m.