Committee Reports::Interim Report - Statutory Instruments::21 July, 1971::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 21 Iuil, 1971.

Wednesday, 21st July, 1971.

1. Chruinnigh an Coiste ag 4.30 p.m.


2. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Seanadóir Sheldon (i gCeannas), na Seanadóirí Ó hArgáin, Mac Giolla Dhuinn, Nic Eoghain agus Mhic Róibín.


3. Tuarascáil an Choiste.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Thuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 3 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Thuarascáil.


Ordaíodh: An Tuarascáil a thíolacadh do Sheanad Éireann.


4. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 4.50 p.m.