Committee Reports::Report - Huguenot Cemetery Dublin (Peter Street) Bill, 1965 [Private]::16 February, 1966::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAI AN CHOMHCHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 16 Feabhra, 1966.

Wednesday, 16th February, 1966.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


Na Teachtaí Booth agus de Valera; na Seanadóirí de Nais, Ó Coigligh, agus Sheldon.


3. Cathaoirleach Sealadach a Thoghadh.


Chraol Cléireach an Choiste nach bhféadfadh an Cathaoirleach, an Teachta Suatman, bheith i láthair toisc é bheith breoite.


Rinneadh tairiscint (An Teachta Booth):


“That Senator Sheldon be Chairman of this meeting.”


Cuireadh agus aontaíodh an Cheist.


Chuaigh an Seanadóir Sheldon i gCeannas dá réir sin.


4. Breithniú an Bhille.


Bhreithnigh an Coiste an Bille.


Cruthaíodh an Réamhrá.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 4.50 p.m. sine die.