Committee Reports::Report - A Statement reported in the press to have been made by a Member::29 April, 1964::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE

Dé Céadaoin, 29 Aibreán, 1964.

Wednesday, 29th April, 1964.

1. Tionóladh an Tríú Cruinniú is Fiche den Choiste ar 8 p.m., i Seomra 106.


2. Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Ceann Comhairle (Cathaoirleach), Rúnaí Parlaiminte an Taoisigh, na Teachtaí Booth, Ó Colla, Séamas Ó Coileáin, Mac Cuinneagáin, Ó Fachtna, Mac Giobúin, Ó Cadhain, Mac Cárthaigh, Micheál Ó hUiginn, Ó Súilleabháin, Suatman agus Ó Tuichligh.


4. Ráiteas a tuairiscíodh sa Phreas a bheith déanta ag Comhalta.


Léadh Dréacht-Thuarascáil ón gCathaoirleach mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 4 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Thuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisc a thabhairt dá réir sin.


5. Chuaigh an Coiste ar athló ar 8.15 p.m.