Committee Reports::Interim Report - Health Services::10 July, 1962::Report

TUARASCÁIL EATRAMHACH

1. Tá dul ar aghaidh déanta ag an Roghchoiste sna hábhair a cuireadh faoina mbráid agus d’aontaigh siad leis an tuarascáil eatramhach seo a leanas.


2. Is léir don Choiste nach mbeidh ar a gcumas, mar gheall ar an méid ábhar a cuireadh faoina mbráid, mar fhreagra ar fhógráin sna nuachtáin, tuarascáil a thabhairt don Dáil um an dáta a socraíodh, 30 Samhain, 1962.


3. Dá réir sin tá an Roghchoiste á iarraidh ar an Dáil an tréimhse a fhadú go dtí an 31 Márta, 1963.


(Sínithe) MÍCHEÁL Ó CÁRTHAIGH,


Cathaoirleach.


10 Iúil, 1962.