Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1960 - 1961::05 April, 1962::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 5 Aibreán, 1962.

Thursday, 5th April, 1962.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaá i Líthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Mac Seóin (i gCeannas), na Teachtaí de Béalatún, Booth, Pádraig de Búrca, Mac Artúir, de Cliontún, Nioclás Mac Aodhagáin, Ó Cionaodha agus Ó Treasaigh.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1960-61.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1960-61. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Oifig an Aire Dlí agus Cirt, An Garda Síochána, Príosúin, An Chúirt Dúiche, An Chúirt Chuarda, An Chúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt Bhreithiúnais, Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas, An Oifig Irisí Poiblí, Poist agus Telegrafa, Forleathadh Neamhshreangach, agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh P. Ó Béara (Rúnaí, An Roinn Dlí agus Cirt), L. Ó Broin (Rúnaí, An Roinn Poist agus Telegrafa), E. Suttle (Rúnaí agus Stiúrthóir na hIniúchóireachta), S. Mac Gartoll (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.10 p.m.