Committee Reports::Report - Ruling by the Cathaoirleach on an Amendment to the Local Government (Superannuation) Bill, 1955::15 March, 1956::Orders of Reference

ORDU TAGARTHA.

14 Márta, 1956:—D’ordaíodh, Go ndéantar rialú an Chathaoirligh maidir le leasú Uimh. 3 a chuir an Seanadóir Ó Murchadha síos do Chéim an Choiste den Bhille Rialtais Aitiúil (Aoisliúntas), 1955, a chur faoi bhráid an Choiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí le haghaidh tuarascála ina thaobh faoi fhorála Buan-Orduithe Uimh. 37 de Bhuan-Orduithe Sheanad Éireann i dtaobh Gnótha Phoiblí [An Seanadóir Ó Murchadha].