Committee Reports::Report No. 01 (1955) - Statutory Instruments ::20 January, 1955::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 20 Eanáir, 1955.

Thursday, 20th January, 1955.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Seanadóir Ó Briain (i gCeannas), na Seanadóirí Tadhg Ó Súilleabháin agus Ó Síthigh-Sceimhealtún.


3. Breithniú ar Ionstraimí Reachtúla.


Tar éis an tríocha ionstraim reachtúil a luaitear thíos a bhreithniú—


(i) Beartaíodh: Nach gá aird speisialta Sheanad Éireann a dhíriú ar na hionstraimí seo a leanas:—


Na Rialacha Loingis Cheannaíochta (Oscailtí i gCabhla agus i Roinnteáin Uisce-dhíonacha a Dhúnadh), 1953 I.R. Uimh. 346 de 1953].


Na Rialacha Loingis Cheannaíochta (Earraí Contúirteacha), 1953 [I.R. Uimh. [347 de 1953].


Na Rialacha um Ghuais-Chomharthaí (Longa agus Muirphlanaí ar an Uisce), 1953 [I.R. Uimh. 395 de 1953].


An tOrdú um Rialacháin Iombuailte (Longa agus Muirphlanaí ar an Uisce), 1953 [I.R. Uimh. 399 de 1953].


An tOrdú um an Acht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sabháltachta) (Tíortha lena mBaineann), 1954 [I.R. Uimh. 130 de 1954].


An tOrdú um an Aire Dlí agus Cirt (Gníomhaireacht) (Uimh. 2), 1954 [I.R. Uimh. 132 de 1954].


An tOrdú um an Aire Dlí agus Cirt (Gníomhaireacht) (Uimh. 3), 1954 [I.R. Uimh. 140 de 1954].


Na Rialacháin Toradh Talmhaíochta (Feoil Úr) (Mairteoil, Muiceoil agus Caoireoil) (Leasú), 1954 [I.R. Uimh. 145 de 1954].


An tOrdú um an Aire Dlí agus Cirt (Gníomhaireacht) (Uimh. 4), 1954 [I.R. Uimh. 150 de 1954].


An tOrdú Síl Féir (Onnmhuiriú a Rialú), 1954 [I.R. Uimh. 195 de 1954].


(ii) D’Ordaíodh: Go n-iarrfar, maidir le gach ionstraim acu seo a leanas, ar an Roinn lena mbaineann meabhrán a chur isteach do mhíniú na hionstaime:—


An tOrdú um Shonraíocht Chaighdeánach (Bróga Troma Fear) (Uimh. 2), 1953 [I.R. Uimh. 317 de 1953].


Rialacháin na dTithe (Tithe Nua) (Leasú), 1953 [I.R. Uimh. 420 de 1953].


Na Rialacháin um an Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 (Deontais faoi Alt 53), 1954 [I.R. Uimh. 139 de 1954].


An tOrdú um an Acht Rialtais Aitiúil (Baile Atha Cliath) (Sealadach), 1948 (Buanú Uimh. 1), 1954 [I.R. Uimh. 142 de 1954].


Na Rialacháin um Chlárú Breitheana Bása agus Póstaí (Athrú Táillí), 1954 [I.R. Uimh. 144 de 1954].


An tOrdú Cruithneachtan, 1954 [I.R. Uimh. 148 de 1954.].


An tOrdú um an Ordú Ospidéal Meabhair-Ghalar (Oifigigh agus Seirbhísigh), 1946 (Leasú), 1954 [I.R. Uimh. 149 de 1954].


Ordú na nÉanacha Fiáine (Contae an Chláir), 1954 [I.R. Uimh. 167 de 1954].


Na Rialacháin um Iostáin Saothraithe (Ceannach) (Leasú), 1954 [I.R. Uimh. 171 de 1954].


Rialacháin na dTithe (Deontais d’Údaráis Tithe), 1954 [I.R. Uimh. 174 de 1954].


An tOrdú um Im ina Rollaí, 1954 [I.R. Uimh. 175 de 1954].


An tOrdú um Im Uachtarlainne agus Boscaí Ime, 1954 [I.R. Uimh. 176 de 1954].


An tOrdú Ime (Praghsanna Uasta) (Uimh. 2), 1954 [I.R. Uimh. 177 de 1954].


An tOrdú um Fheithiclí Bóthair (Treoir-Mharcanna Breise) (Uimh. 2) 1954 [I.R. Uimh. 178 de 1954].


An tOrdú um Páigh an Gharda Shíochána, 1954 [I.R. Uimh. 182 de 1954].


Na Rialacháin Substaintí Ice (Táillí), 1954 [I.R. Uimh. 183 de 1954].


Rialacháin na nDruganna Dainséaracha (Táillí), 1954 [I.R. Uimh. 184 de 1954].


An tOrdú um an Ordú á Thoirmeasc Coiníní a Stóráil, 1954 (Cúlghairm), 1954 [I.R. Uimh. 188 de 1954].


An tOrdú fán Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947 (Eanlaithe Clóis agus Coiníní d’Onnmhuiriú), 1950 (Leasú Sealadach) (Cúlghairm), 1954 [I.R. Uimh. 189 de 1954].


An tOrdú um Iompar Cruithneachtan, 1954 [I.R. Uimh. 190 de 1954].


4. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.5 p.m.