Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1951 - 1952::18 February, 1954::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 18ú Feabhra, 1954.

Thursday, 18th February, 1954.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Sheldon (i gCeannas), na Teachtaí Pilib Mac Brádaigh, Mac Artúir, Seán Ó Coileáin, Bean Ui Chruadhlaoich agus Donnchadh Ó Suilleabháin.


3. Foirm na Meastachán.


Bhreithnigh an Coiste na meamraim dar dáta 23 Samhain, 17 Nollaig agus 31 Nollaig, 1953 agus 18 Feabhra, 1954, ón Roinn Airgeadais (Feic Aguisín X X I) i dtaobh athruithe atá beartaithe a dhéanamh i bhfoirm na Meastachán. D’aontaigh an Coiste leis na hathruithe atá beartaithe.


4. Tuarascáil an Choiste.


Chuir an Cathaoirleach Dréacht- Thuarascáil faoi bhráid an Choiste; léadh í mar an gcéaduair.


Tairiscint déanta (An Teachta Seán Ó Coileáin):


“That the Chairman’s Draft Report be read a second time, paragraph by paragraph.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Míreanna 1 go 17 go huile aontaithe.


Tairiscint déanta (An Teachta Seán Ó Coileáin):


“That the Chairman’s Draft Report be the Report of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Ordaithe: An Tuarascáil a thíolacadh don Dáil.


5. Críochnú Gnótha.


Críochníodh gnó an Choiste ar 5.5. p.m.