Committee Reports::Report and Proceedings - Judicial Salaries, Expense Allowances and Pensions::02 January, 1953::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN ROGHA-CHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE SELECT COMMITTEE.

De hAoine, 2ú Eanáir, 1953.

Friday, 2nd January, 1953.

1. Chruinnigh an Coiste ar 2.30 p.m.


2. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


Rúnaí Parlaiminte an Rialtais (i gCeannas), an tAire Dlí agus Cirt, na Teachtaí Ó hAllamhain, Ó Colla, Ó Comhdhain, M. Dockrell, Ó hIrighile, Hilliard agus T. Ó Súilleabháin.


3. Meabhrain o Bhreithiuin na Cuirte Cuarda agus o Bhreithiuin na Cuirte Duiche.


Fuarthas meabhráin ó Bhreithiúin na Cúirte Cuarda (Feic Fo-Scríbhinn II), agus ó Bhreithiúin na Cúirte Dúiche (Feic Fo-Scríbhinn III) i dtaca lena n-éileamh ar shochair oifige fheabhsaithe.


4. Rinne an Coiste breithniú.


5. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 5.05 p.m. dtí 2.30 p.m. Dé hAoine, 23ú Eanáir.