Committee Reports::Report - Assault Committed by a Member on another Member in the Oireachtas Restaurant on 31 January 1952::14 February, 1952::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 14ú Feabhra, 1952.

Thursday, 14th February, 1952.

1. Tháinig an Coiste le chéile ar 10.30 a.m. i Seomra 106.


2. Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Ceann Comhairle (Cathaoirleach); Rúnaí Parlaiminte an Taoisigh; na Teachtaí Ó Braoin, Ó Cuagáin, Mac Cosgair, Ó Cuinneagáin, Ó Dabhoireann, Díolún, Ó Domhnalláin, Ó Dubhghaill, Seán Ó Flannagáin, Ó Lorcáin, Tadhg Ó Súilleabháin, Bean an Rísigh, Ó Ruanadha agus Suatman.


Bhí an Leas-Cheann Comhairle i láthair freisin ag an gcruinniú.


3. IMREAS SA SEOMRA BIDH.


D’athchrom an Coiste ar bhreithniú an ghearáin i dtaobh sárú pribhléide de dhroim an imris sa Seomra Bídh.


Rinne an Coiste an Teachta Seán Ó Floinn d’agallamh.


Rinne an Coiste an Teachta Oilibhéar Ó Flannagáin d’agallamh.


Phléigh an Coiste an scéal.


Dréacht-Thuarascáil le hullmhú.


4. Chuaigh an Coiste ar athló ar 11.35 a.m.