Committee Reports::Report and Proceedings - Judicial Salaries, Expense Allowances and Pensions::12 December, 1952::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN ROGHA-CHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE SELECT COMMITTEE.

Dé hAoine, 12ú Nollaig, 1952.

Friday, 12th December, 1952.

1. Chruinnigh an Coiste ar 12 meán lae.


2. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An tAire Dlí agus Cirt, Rúnaí Parlaiminte an Rialtais, na Teachtaí Ó hAllamhain, de Béalatún, Ó Colla, Ó Comhdhain, M. Dockrell, Ó hIrighile, MacEoin, agus T. Ó Súilleabháin.


3. Cathaoirleach a Thoghadh.


Thairg an Teachta T. Ó Súilleabháin:


“That the Parliamentary Secretary to the Government be Chairman of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Chuaigh Rúnaí Parlaiminte an Rialtais i gceannas an Choiste dá réir sin.


4. Tuairisc na nDiospoireachtai.


Ordaithe: Nach ndéanfar díospóireachtaí an Choiste a thuairisciú go hoifigiúil.


5. Finneithe.


Chinn an Coiste breithniú na ceiste i dtaobh finnéithe a ghairm a chur ar atráth.


6. Rinne an Coiste breithniú.


7. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló 12.35 p.m. go dtí 3 p.m. Dé hAoine, 19ú Nollaig.