Committee Reports::Report - Statements relating to Member made by a Minister in Dáil on 14th December 1948::17 February, 1949::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE

Déardaoin, 17ú Feabhra, 1949.

Thursday, 17th February, 1949.

1. Tháinig an Coiste le chéile ag 10.30 a.m. i Seomra 106.


2. Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Ceann Comhairle (Cathaoirleach); an Rúnaí Parlaiminte don Taoiseach; na Teachtaí G. O Beoláin, O Cuagáin, O Dabhoireann, O hAilleadáin, O Cinnéide, Mac Giollaléith, O Loingsigh, Mac Canna, Mac Meanman, Mac Páidín agus O Tiománaigh.


3. RAITIS ON AIRETALMHAIOCHTAI DTAOBH AN TEACHTA O COMHRAIDH:


Do thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil isteach agus léadh mar leanas í:—


(1) The Committee on Procedure and Privileges deliberated on the request of the Ceann Comhairle that they consider certain statements made by the Minister for Agriculture during debate on Second Reading of the Agriculture (Amendment) Bill, 1948, on 14th December, 1948 (Offical Report, Vol. 113, No. 11, Cols. 1506-1508), which implied a reflection on the probity of Deputy Corry in connection with the acquisition by him of lime from the Tuam Beet Sugar Factory.


(2) The Committee rejected by a majority decision a proposal that no further action be taken by the Committee, and decided instead to recommend to the House that the matter referred to them should be investigated by a Judicial Tribunal.


Tairiscin déanta—An Teachta O Loingsigh:


“That the draft Report be the report of the Committee to the Dáil.”


Ceist curtha:—Rinne an Coíste vótáil: Tá, 7; Níl, 5.


: Na Teachtaí O Beoláin, O Cuagáin, O Dabhoireann, O Cinnéide, Mac Giollaléith, O Loingsigh agus Mac Canna.


Níl: An Rúnaí Parlaiminte don Taoiseach; Na Teachtaí O hAilleadáin, Mac Meanman, Mac Páidín agus O Tiománaigh.


Faisnéiseadh dá réir sin go rabhthas tar éis glacadh leis an gCeist.


Ordaithe: Go dtíolaictear an Tuaraseáil agus na hImeachta iomchuí don Dáil.


4. Chuaigh an Coiste ar athló ar athló ag 11.10 a.m.