Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1943 - 1944::29 November, 1945::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 29ú Samhain, 1945.

Thursday, 29th November, 1945.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. I láthair: Liam Mac Cosgair (i gCeannas), Riobárd Briscoe, Pádraig Ua Cuagáin, Muiris Dockrell, Micheál O Liodáin, agus Liam Sheldon, Teachtaí.


3. Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntais Leithreasa i gcóir na bliana 1943-1944. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Gnóthaí Eachtracha agus Cumann na Náisiún.


4. Ceistníodh Seosamh Breathnach (Rúnaí, An Roinn Gnóthaí Eachtracha), Lughaidh MacGearailt (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Chuir an Cathaoirleach Dréach-Thuarascáil Deiridh faoi bhráid an Choiste; do léadh í mar an gcéad agus an dara huair agus do ritheadh í.


Ordaithe: Tuairisciú dá réir sin.


6. Chríochnaigh an Coiste a gnó ar 12.10 p.m.