Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1943 - 1944::21 June, 1945::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 21ú Meitheamh, 1945.

Thursday, 21st June, 1945.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. I láthair: Liam Mac Cosgair (i gCeannas), Brian O Brádaigh, Pádraig Ua Cuagáin, Eamon Ua Cuagáin, Muiris Dockrell, Pádraig Mac Gothraidh, Micheál O Loideáin, Séamus Pattison, agus Liam Sheldon, Teachtaí.


3. Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntais Leithreasa i gcóir na bliana 1943-1944. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Talmhaiocht, Iascach agus Cúnaimh Airgid alos Tortha Talmhaíocht.


4. Ceistníodh Domhnall O Tuama (Rúnaí, An Roinn Talmhaíochta), Sáirséil O hÓgáin, agus Lughaidh MacGearailt (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Cuireadh an Coiste ar ath-ló ar 12.25 p.m. go dtí Dé Céadaoin, 27ú Meitheamh, 1945.