Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1941 - 1942::20 May, 1943::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 20adh Bealtaine, 1943.

Thursday, 20th May, 1943.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. I láthair: Séamus Díolún (i gCeannas), Donnchadh O hAlmhain, Earnán Mac Binéid, Brian O Brádaigh, Cormac Breathnach, agus Seán Mac Cana, Teachtaí.


3. Do hathchromadh ar breithniú na gCuntaisí Leithreasa i gcóir na blian 1941-42. Críochnuíodh na Cuntaisí seo a leanas:—Teaghlachas an Uachtaráin, Tithe an Oireachtais, Roinn an Taoisigh, Oifig an Aire Airgeadais, Saotharlann Stáit, Coimisiúin na Stát-Sheirbhíse, Cúiteamh i gCailliúna Maoine, Coimisiúin agus Fiosrúcháin Speisialta, Aois-Liúntaisí agus Liúntaisí Fágála, Rátaí ar Mhaoin an Riaghaltais, An tSeirbhís Sheicréideach, Costaisí fen Acht Timpeal Toghachán agus fé Acht na nGiúirithe, Costaisí Ilghnéitheacha, Deontaisí Breise Talmhaíochta, Dlí-Mhuirearacha, Príomh-Scoileanna agus Coláistí, Oifig an tSaor-Chíosa, Bainistí Stoc Riaghaltais, Scéimeanna Fostaíochta, Bord Cuartaíochta na hEireann, Oifig Thaighde Eolaíochta Ré na Práinne, Loingeas, Scéimeanna Práinne Speisialta, Cúiteamh i nDíobháil do Mhaoin (Neodracht), Cúiteamh alos Díobhála Pearsanta (Síbhialtaigh), Aisíocanna leis an gCiste Teangmhais.


4. Ceistniodh Séamus Mac Eilgeóid (Rúnaí, An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cunntas agus Ciste.


5. Cuireadh an Choiste ar ath-ló ar 1 p.m.