Committee Reports::Report - Waterford and Bishop Foy Endowed Schools (Amendment) Bill, 1928::16 April, 1930::Report

OIREACHTAS.

TUARASGABHAIL ON gCO-CHOISTE AR BHILLE SCOILEANNA FE BHRONNTANAS PHORTLAIRGE AGUS AN EASBUIG O FIAICH (LEASU), L928.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE WATERFORD AND BISHOP FOY ENDOWED SCHOOLS (AMENDMENT) BILL, 1928.

1. B’iad so leanas baill an Chó-Choiste:— Aodh Law, Teachta, Cathaoirleach; Séamus Beckett, Séamus O Mórdha agus Giolla Easbuigh O Casaide, Teachtaí; Micheál O hAnnluain, Brian O Ruairc agus Micheál O Dubhthaigh, Seanadóiri.


2. Do bhreithnigh an Có-Choiste an Bille Dé Máirt, 8adh Abrán agus Déardaoin, 10adh Abrán, 1930.


3. Tá an Có-Choiste á thuairisciú gur scrúduíodar Roimhrá an Bhille agus gur dineadh, chun sástachta dhóibh, na curtha-i-leith atá ann do chruthú, gur ghabhadar tríd an mBille agus nár dhineadar aon leasú air.


4. Le linn an Bhille do bhroithniú bhí oill a gcóir ag an gCó-Choiste tuairisc o Choimisinéirí na dTabhartas agus dTiomanta Déirciúla.


Cathaoirleach an Chó-Choiste.


16adh Abrán, 1930.