Committee Reports::Report and Proceedings - Poor Law Relief::27 June, 1929::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA.

Bealtaine, 1929:—Gurb é barúil an tSeanaid nách leor é an soláthar atá ann fé láthair chun fóirithin ar dhíomhaointeas, agus gur ceart fiosrú do dhéanamh gan mhoill i dtaobh na slí ina riartar cabhair theinteáin ar mhná agus ar mhuiríneacha na ndaoine atá díomhaoin agus na ndaoine atá i gcruatan agus go bhfuil sé oiriúnach Coiste Speisialta do cheapa, ar a mbeidh seachtar Seanadóirí agus ceathrar aca san do bheith mar quorum, chun breithniú agus tuairisciú do dhéanamh i dtaobh cia aca tá aon mhí-ábaltacht dlíthiúil ann no ná fuil chun na gCoimisinéirí a ghníomhuíonn mar Chaomhnóirí na mBocht i mBaile Atha Cliath do chosc ar leor-fhóirithin do thabhairt do dhaoine atá gátarach no i gcruatan de dheascaibh díomhaointis no atá fé mhí-chumas de dheascaibh breoiteachta no tionóisce no do mhuiríneacha daoine den tsórt san no do bhaintreacha gátaracha ’na bhfuil páistí ag brath ortha.


15° Bealtaine, 1929:—Seanadóirí ceaptha chun fónamh ar an gCoiste Speisialta:—Sir Eadbhard Bigger, Somhairle Brún, Mícheál Comyn, Tomás Mac Eóin, Pádraig O Cionaodha, Mícheál O hAnnluain agus Brian O Ruaire.


CLAR.


 

leathanach

1.

Orduithe tagartha

...

...

ii

2.

Tuarasgabháil

...

...

iii

3.

Imeachta an Choiste

...

v