Committee Reports::Report No. 02 - Dentists Bill, 1927, 3rd and 4th Schedules of the ::06 June, 1928::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA.

28° Márta, 1928:—Orduithe: Go gceaptar Coiste Speisialta ar a mbeidh Sir Eadbhard Bigear, Séamas Dubhdal, Tomás O Fearáin agus Liam O Súilleabháin chun an Treas Sceideal agus an Ceathrú Sceideal a ghabhann le Bille na bhFiaclóiri, 1927 do bhreithniú agus chun a thuairisciú don Tigh an ceart nó nách ceart cur leis na liostaí d’ainmneacha atá sna Sceidil sin nó ainmneacha do scriosa asta nó iad d’atharú in aon-tslí eile.


16° Bealtaine, 1928:—Orduithe: Tuarasgabháil an Choiste Speisíalta a ceapadh chun an Treas Sceideal agus an Ceathrú Sceideal a ghabhann le Bille na bhFiaclóirí, 1927 do bhreithniú do chur thar n-ais chun an Choiste Speisialta.