Committee Reports::Special Report - Railways (Existing Officers and Servants) Bill, 1926::06 June, 1926::Report

DÁIL EIREANN

TUARASGABHAIL SPEISIALTA ON gCOISTE SPEISIALTA AR AN mBILLE BOTHAIR IARAINN (SEAN-OIFIGIGH AGUS SEANA-SHEIRBHISIGH), 1926.

SPECIAL REPORT OF THE SPECIAL COMMITTEE ON THE RAILWAYS (EXISTING OFFICERS AND SERVANTS) BILL, 1926.

1. Chruinnigh an Coiste Speisialta ar an 6adh Bealtaine, 1926, agus tar éis Ordú na Dála dar dáta 29adh Abrán, 1926, do bhreithniú d’aontuíodar, toisc nadúir na leasuithe a bhí curtha isteach, gur Bille an ceann atá luaidhte thuas is fearr a fhéadfí a bhreithniú ag Coiste den Dáil uile ná ag Coiste Speisialta.


2. Chinn an Coiste Speisialta dá réir sin ar a mhola go gcuirfí ar ceal an tOrdú san ag cur an Bhille chun Coiste Speisialta.


(Sighnithe)


MÁIRTÍN O RODAIGH,


Cathaoirleach an Choiste.


6adh Bealtaine, 1926.