Committee Reports::Report No. 03 - Number and the quorum of the Committee of Public accounts::15 May, 1924::Report

DÁIL EIREANN.

AN TRIU TUARASGABHAIL ON gCOISTE AR NOS-IMEACHTA AGUS PRIBHLEIDI.

THIRD REPORT OF COMMITTEE ON PROCEDURE AND PRIVILEGES.

1. Ag cruinniú a bhí acu an 15adh Bealtaine, 1924, dhin an Coiste ar Nós-imeachta agus Príbhléidí breithniú ar an líon a bheadh an Coiste um Chuntaisí Puiblí agus ar an quorum a bheadh acu.


2. Do shocruigh an Coiste ar a mhola (1) go mbeadh an Coiste um Chuntaisí Puiblí có-dhéanta de dháréag ball, in ionad naonúr mar a foráltar i mBuan-Ordú a 100; (2) gur ceathrar a bheadh mar quorum acu, in ionad cúigear mar a foráltar sa Bhuan-Ordú, agus (3) go n-atharófí Buan-Ordú a 100 dá réir sin.


3. Tá an Coiste ag leanúint de nithe eile a chuir an Dáil fé n-a mbráid do bhreithniú.


MÍCHEÁL O hAODHA,


Ceann Comhairle.


15adh Bealtaine, 1924.