Committee Reports::Interim Report No. 01 - Appropriation Accounts 1997::20 October, 1998::Proceedings of the Joint Committee

DÉ MÁIRT 20 DEIREADH FOMHAIR 1998

TUESDAY 20 OCTOBER 1998

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.45a.m.


2.Comhaltaí i Láthair:-


Na Teachtaí S. Mistéal (i gCeannas), Ardachaidh, de Bheil, Cooper-Ní Fhloinn, Ó Dochartaigh, Mac Dhurcáin, Ó Foghlú, Mac Giolla Dé, Ó Luineacháin, MacCormaic, Ó Coinín.


3.Chuaigh an Coiste i suí príobháideach.


4.Dréacht den Chéad Tuarascáil Eatramhach ar na Cuntais Leithreasa, 1997.


Chuir an Cathaoirleach an Dréacht den Chéad Tuarascáil Eatramhach faoi bhráid an Choiste chun a breithnithe.


Aontaíodh an Dréacht den Chéad Tuarascáil Eatramhach.


Ordaíodh: Tuairisciú don Dáil dá réir sin.