Committee Reports::Interim Report No. 01 - Appropriation Accounts 1997::20 October, 1998::Proceedings of the Joint Committee

PROCEEDINGS OF COMMITTEE

DE MÁIRT 13 DEIREADH FOMHAIR 1998

TUESDAY 13 OCTOBER 1998

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.30a.m.


2.Comhaltaí i Láthair:-


Na Teachtaí Mistéal (i gCeannas), Ardachaidh, Cooper Ní Fhlionn, Ó Dochartaigh, Mac Dhurcáin, Ó Luineacháin, Mac Cormaic, Ó Coinín.


3.Chuaigh an Coiste i suí príobháideach.


Rinne an Coiste breithniú.


Chuaigh an Coiste i suí poiblí.


4.Breithniú Chuntais Leithreasa 1997


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa. don bhliain 1997. Cuireadh an Cuntas seo a leanas ar athló:-


Oifig na gCoimisinéiri Ioncaim.


5.Finnéithe a Ceistíodh:-


Diarmuid Ó Coigligh (Cathaoirleach, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim)


S. Puirséal (An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste)


6.Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló a 5.55p.m. go dtí 11.00 a.m. Déardaoin 15 Deireadh Fomhair 1998.