Committee Reports::Report No. 09 - Medical Preparations Regulations::02 July, 1991::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Máirt, 2 Iúil, 1991

Tuesday, 2 July, 1991

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar meán lae.


2. COMHALTAÍ I LÁTHAIR.


Na Teachtaí Ó Laoghaire (i gCeannas) Mac Dhurcáin, Mac Allais, Ó Fearais, Ó hÓgáin, Mac Cormaic, Mac Alastraim, Ó Caoimh agus Bean Mhic Eoghain; na Seanadóirí Ó Fearaíl, Ó hEodhusa, Ó Cadhla, agus Ó Riain.


5. DRÉACHT-TUARASCÁIL MAIDIR LE RIALACHÁIN ULLMHÓIDÍ LEIGHIS.


Thug an Seanadóir Ó hEodhusa Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:-


Aontaíodh míreanna 1 go 25 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil mar a leasaíodh.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


6. ATHLÁ


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 1.05 p.m.