Committee Reports::Report No. 18 - Radio Telefís Éireann::07 May, 1981::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 6 Bealtaine, 1981

Wednesday, 6 May, 1981

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas); na Teachtaí Liam Ó Cinnfhaolaidh agus Liam Ó Leathlobhair; agus an Seanadóir Pádraig Ó Cuana.


4. Dréacht-Tuarascáil ar Raidió Telefís Éireann.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:


(i) Aontaíodh ailt 1 go 18, go huile.


(ii) Leasaíodh alt 19 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(iii) Aontaíodh ailt 20, 21 agus 22.


(iv) Leasaíodh alt 23 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(v) Aontaíodh ailt 24 go 32, go huile.


(vi) Leasaíodh alt 33 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(vii) Aontaíodh míreanna 34, 35 agus 36.


(viii) Leasaíodh mír 37 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(ix) Aontaíodh míreanna 38 go 50, go huile.


(x) Leasaíodh mír 51 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xi) Aontaíodh míreanna 52 go 56, go huile.


(xii) Leasaíodh mír 57 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xiii) Aontaíodh mír 58.


(xiv) Leasaíodh mír 59 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xv) Aontaíodh mír 60.


(xvi) Leasaíodh mír 61 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xvii) Aontaíodh míreanna 62 agus 63.


(xviii) Leasaíodh mír 64 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xix) Leasaíodh mír 65 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xx) Aontaíodh míreanna 66 go 71, go huile.


(xxi) Leasaíodh mír 72 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xxii) Aontaíodh mír 73.


(xxiii) Leasaíodh mír 74 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xxiv) Aontaíodh míreanna 75 go 80, go huile.


(xxv) Leasaíodh mír 81 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xxvi) Aontaíodh mír 82.


(xxvii) Ordaíodh: Go ndéanfaidh an Cathaoirleach míreanna 83, 84 agus 85 a athchóiriú; go ndéanfar na míreanna, arna n-athchóiriú amhlaidh, a sheoladh chuig comhaltaí chun staidéar a dhéanamh orthu; agus, ar choinníoll nach bhfaighfear aon agóid i gcoinne na míreanna, arna n—athchóiriú amhlaidh, ó aon chomhalta, go ndéanfar iad a áireamh i dTuarascáil an Choiste.*


(xxviii) Aontaíodh míreanna 86 go 90, go huile.


(xxix) Leasaíodh mír 91 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


(xxx) Aontaíodh míreanna 92 go 96, go huile.


(xxxi) Leasaíodh mír 97 agus aontaíodh í, mar a leasaíodh.


5. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 6.30 p.m.


* Ní bhfuarthas aon agóidí.