Committee Reports::Report No. 13 - Comhlucht SiÚicre Éireann, Teoranta::28 May, 1980::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 28 Bealtaine, 1980

Wednesday, 28 May, 1980

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas); na Teachtaí Aibhistín Déiseach, Barra Deasún agus Liam Ó Cinnfhaolaidh; agus na Seanadóirí Pádraig Ó Cuana agus Saorbhreathach Céitinn.


5. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh na finnéithe seo a leanas:


Mr. Jim Powell (Chairman of CSET Branch of ASTMS), Mr. Noel O’Brien (Branch Secretary of CSET Branch of ASTMS), Mr. John Broderick (ASTMS Member), Mr. Bennie O’Connor (ASTMS Member), Mr. Val Finnegan (ASTMS Member) and Mr. Willie Brady (ASTMS Member) of the Association of Scientific, Technical and Managerial Staffs Trade Union.


6. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.45 p.m.