Committee Reports::Report No. 72 - Air Transport Services::04 June, 1980::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 4 Meitheamh, 1980

Wednesday, 4th June, 1980

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 2 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Mac Gearailt (i gCeannas), na Teachtaí Lionard, Ó Cuinn agus Mac Gabhann; na Seanadóirí Ní Athairne, Uí Eodhusa, Ó Maolchatha agus Bean Mhic Róibín.


3. Dréacht-Tuarascáil ar Chion na gComhphobal Eorpach i Leith Forbairt Seirbhísí Aeriompair.


Thug an Seanadóir Bean Mhic Róibín Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 26, go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 3.10 p.m. go dtí 4 p.m., Dé Céadaoin, 11 Meitheamh, 1980.