Committee Reports::Report No. 81 - Right of Residence::16 December, 1980::Appendix

FOSCRÍBHINN

Ceadanna Cónaithe Éireannacha a eisíodh chuig náisiúnaigh CEE le linn na tréimhse 1 Eanáir 1972 go 31 Nollaig 1979.

Stát

(1)

(2)

(3)

(4)

Iomláin

P.C.G.

186

348

22

89

645

An Iodáil

64

310

8

48

430

An Fhrainc

39

143

79

28

289

An Ísiltír

89

159

9

75

332

An Danmhairg

12

31

4

18

65

An Bheilg

3

33

2

15

53

Lucsamburg

Na hIomláin:

393

1,024

124

273

1,814

(1) Bunaithe mar dhuine féinfhostaithe.


(2) Fostaíocht (fadtéarma).


(3) Fostaíocht (faoi bhun bliana amháin).


(4) Cleithiúnach.


An líon iomlán Ceadanna Cónaithe a eisíodh ón 1 Eanáir 1980 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 1980—128.