Committee Reports::Report No. 50 - Statutory Instruments [9]::30 May, 1979::Appendix

FOSCRÍBHINN I

1. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cúnamh Frithpháirteach i Raon Cánachais Dhírigh), 1978 [I.R. Uimh. 334 de 1978].


2. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iompar ar Bhóithre), 1979 [I.R. Uimh. 16 de 1979].


3. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saoirse chun Seirbhísí a Sholáthar) (Dlíodóirí), 1979 [I.R. Uimh. 58 de 1979].


4. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Fad-Tomhais d’Ábhar), 1979 [I.R. Uimh. 74 de 1979].


5. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Frithdhumpála Shealadach a Fhorchur ar Earraí Áirithe Iarainn agus Cruach), 1979 [I.R. Uimh. 84 de 1979].


6. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trealamh Leictreach Ísealvoltais), 1979 [I.R. Uimh. 123 de 1979].


7. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Meá-Innill Neamhuathoibríocha), 1979 [I.R. Uimh. 128 de 1979].


8. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Frithdhumpála Shealadach a Fhorchur ar Earraí Áirithe Iarainn agus Cruach) (Uimh. 2), 1979 [I.R. Uimh. 143 de 1979].


9. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Suirbhéireacht ar an bhFórsa Saothair), 1979 [I.R. Uimh. 151 de 1979].