Committee Reports::Report No. 20 - Statutory Instruments [53]::28 June, 1978::Appendix

FOSCRÍBHINN I

1. An tOrdú chun Allmhairí a Rialú (Cúóta Uimh. 51) (Teicstileacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 1977 [I.R. Uimh. 107 de 1977].


2. An tOrdú chun Allmhairí a Rialú (Cúóta Uimh. 52) (Gréasáin Theicstíleacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 1977 [I.R. Uimh. 108 de 1977].


3. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margú Iasc), 1977 [I.R. Uimh. 114 de 1977].


4. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bláthanna Gearrtha, Bleibíní Bláthúla agus Duilliúr Ornáideach), 1977 [I.R. Uimh. 129 de 1977].


5. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dáileoirí Aerasól), 1977 [I.R. Uimh. 144 de 1977].


6. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Síol Biatais), 1977 [I.R. Uimh. 178 de 1977].


7. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Teicstíleacha Ilghnéitheacha), 1977 [I.R. Uimh. 196 de 1977].


8. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gréasáin Theicstíleacha Ilghnéitheacha) 1977 [I.R. Uimh. 197 de 1977].


9. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Scor Feirmeoirí), 1977 [I.R. Uimh. 206 de 1977].


10. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Custaim), 1977 [I.R. Uimh. 216 de 1977].


11. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saoirse Bhunaíochta agus Saoirse chun Seirbhísí a Sholáthar) (Institiúidí Airgeadais), 1977 [I.R. Uimh. 221 de 1977].


12. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Coimeádáin-Bhuidéil a Thomhas), 1977 [I.R. Uimh. 237 de 1977].


13. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saoirse Bhunaíochta agus Saoirse chun Seirbhísí a Sholáthar) (Iasachtaithe Airgid), 1977 [I.R. Uimh. 247 de 1977].


14. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Táillí a Fhoirceannadh ar Im Onnmhairithe), 1977 [I.R. Uimh. 281 de 1977].


15. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Tobhach Comhfhreagrachta ar Bhainne agus ar Tháirgí Bainne), 1977 [I.R. Uimh. 297 de 1977].


16. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Méadair Fhuaruisce), 1977 [I.R. Uimh. 320 de 1977].


17. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Caighdeáin Mhargaíochta Uibheacha), 1977 [I.R. Uimh. 325 de 1977].


18. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uirlisí Tomhais), 1977 [I.R. Uimh. 328 de 1977].


19. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Im Nollag), 1977 [I.R. Uimh. 362 de 1977].


20. Na Rialacháin un Chlárú Toghthóirí (Leasú), 1977 [I.R. Uimh. 381 de 1977].


21. An tOrdú d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 233) (Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgi Tobac), 1977 [I.R. Uimh. 384 de 1977].


22. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iompar Marsantais de Bhóthar), 1977 [I.R. Uimh. 386 de 1977].


23. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iompar Paisinéirí de Bhóthar), 1977 [I.R. Uimh 388 de 1977].


24. Na Rialacháin um Tháirgí Tobac, 1977 [I.R. Uimh. 389 de 1977].


25. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Eachtrannaigh), 1977 [I.R. Uimh. 393 de 1977].


26. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais Árachais Neamh-shaoil), 1977 [I.R. Uimh. 401 de 1977].


27. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach), 1977 [I.R. Uimh. 38 de 1977].


28. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 2), 1977 [I.R. Uimh. 39 de 1977].


29. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 5), 1977 [I.R. Uimh. 259 de 1977].


30. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 6.), 1977 [I.R. Uimh. 260 de 1977].


31. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 7), 1977 [I.R. Uimh. 312 de 1977].


32. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 8), 1977 [I.R. Uimh. 402 de 1977].


33. An tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 9), 1977 [I.R. Uimh. 403 de 1977].


34. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leasacháin a Shamplú agus a Anailísiú), 1978 [I.R. Uimh. 12 de 1978].


35. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leasacháin a Mhargú), 1978 [I.R. Uimh. 13 de 1978].


36. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Chornaí d’Iarann nó de Chruach le hAthrolladh), 1978 [I.R. Uimh. 59 de 1978].


37. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Chineálacha Áirithe Muciarainn agus Iarainn Teilgthe Haemaitíte), 1978 [I.R. Uimh. 60 de 1978].


38. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Galbháinithe Áirithe d’Iarann nó de Chruach), 1978 [I.R. Uimh. 61 de 1978].


39. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Shlat Sreinge), 1978 [I.R. Uimh. 62 de 1978].


40. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Áirithe d’Iarann nó de Chruach), 1978 [I.R. Uimh. 63 de 1978].


41. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Áirithe d’Iarann nó de Chruach) (Uimh 2), 1978 [I.R. Uimh. 64 de 1978].


42. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Uillinneacha, Cruthanna agus Teascáin U, I nó H d’Iarann nó de Chruach), 1978 [I.R. Uimh. 65 de 1978].


43. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Áirithe d’Iarann nó de Chruach) (Uimh. 3), 1978 [I.R. Uimh. 66 de 1978].


44. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Áirithe d’Iarann nó de Chruach) (Uimh. 4), 1978 [I.R. Uimh. 67 de 1978].


45. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Chornaí d’Iarann nó de Chruach le hAthrolladh) (Uimh. 2), 1978 [I.R. Uimh. 68 de 1978].


46. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Áirithe d’Iarann nó de Chruach) (Uimh. 5), 1978 [I.R. Uimh. 69 de 1978].


47. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Uillinneacha, Cruthanna agus Teascáin U, I nó H Áirithe d’Iarann nó de Chruach) (Uimh. 2), 1978 [I.R. Uimh. 70 de 1978].


48. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Chornaí d’Iarann nó de Chruach le hAthrolladh) (Uimh. 3), 1978 [I.R. Uimh. 71 de 1978].


49. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Shealadach Frithdhumpála a Fhorchur ar Leatháin agus Plátaí Galbháinithe Áirithe de Chruach), 1978 [I.R. Uimh. 72 de 1978].


50. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gás Nádúrtha i Staisiúin Ghiniúna), 1978 [I.R. Uimh. 73 de 1978].


51. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Stoic Íosta de Bhreosla Iontaise), 1978 [I.R. Uimh. 76 de 1978].


52. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr Éanlaithe Clóis), 1978 [I.R. Uimh. 109 de 1978].


53. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleachtanna Sealadacha Frithdhumpála) (Fionraithe Ilghnéitheacha), 1978 [I.R. Uimh. 125 de 1978].