Committee Reports::Report - Misuse of Drugs Bill, 1973 ::03 March, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE SPEISIALTA.

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 3 Márta, 1976.

Wednesday, 3rd March, 1976.

1. Chruinnigh an Coiste ar 3.45 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhi na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Barra Deasún (sa Chathaoir), an tAire Sláinte, na Teachtaí Ó Broin, Esmonde, Aodh Mac Giobúin, Ó hEochaidh, Ó Lachtnáin, Ciarán Ó, Murchú, Ó Conaill, Ó Máille, agus de Uidheas.


3. An Bílle a Bhreithniú.


D’athchrom an Coiste ar an mBille a bhreithniú.


(i) Alt 15.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 13, subsection (1), line 5, after ‘selling’ to insert ‘growing’.”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Tairgeadh leasú (An tAire Sláinte):


“In page 13, subsection (2), line 8, to delete ‘In’ and substitute ‘Subject to section 29 (3) of this Act, in’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(ii) Alt 16.


Tairgeadh leasú (An Teachta Esmonde):


“In page 13, subsection (1) (c) (ii), line 31, after ‘opium’, to insert ‘or cannabis’.”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Aontaíodh an t-alt.


(iii) Aontaíodh an t-alt 17.


(iv) Alt 18.


Tairgeadh leasú (An Teachta Esmonde):


“In page 13,


(a) in subsection (1), line 39, after ‘forge’,


(b) in subsection (2), line 43, after ‘use’ and


(c) in subsection (3), line 48, after ‘or’ to insert


‘an order form or equivalent form from a medical practitioner, dentist, veterinary surgeon, chemist, druggist, hospital, health board, pharmaceutical production or distribution firm, or’.”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 13, subsection (3), line 47, before ‘in’ to insert ‘knowingly’.”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 13, subsection (3), line 47, before ‘either’ to insert ‘except for a lawful purpose’.”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Aontaíodh an t-alt.


(v) Alt 19.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó hEochaidh):


“In page 14, subsection (1), line 2, after ‘vessel’ to insert ‘or a person who is present at the time on any land, vehicle or vessel’.”


Tarraingíodh siar an leasú, faoi chead.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó Broin):


“In page 14, subsection (1), between lines 4 and 5 to insert:


‘(a) the cultivation of opium poppy or any plant of the genus Cannabis’.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó Broin):


“In page 14, subsection (1), between lines 5 and 6 to insert ‘(b) the preparation of cannabis for smoking.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An Teachta Ó Broin):


“In page 14, subsection (1), between lines 13 and 14, to insert


‘(f) the injection, application, oral intake, or inhalation of a controlled drug.’.”


Tharla Díospóireacht.


Cuireadh breithniú breise ar an mBille ar athló.


4. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 4.50 p.m. go dtí 3.45 p.m., Dé Máirt, 6 Aibreán, 1976.