Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1971 - 1972::23 January, 1975::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 23 Eanáir, 1975.

Thursday, 23rd January, 1975.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí Ó Crotaigh, Mac Searraigh agus Ó Tonnaigh.


3. Tuarascáil Deiridh an Choiste.


Chuir an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil Deiridh faoi bhráid an Choiste chun a bhreithnithe.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil Deiridh.


Ordaíodh: Tuairisc dá réir sin a thabhairt don Dáil.


4. Críochnú Gnó.


Críochnaíodh gnó an Choiste ar 12.20 p.m.