Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1969 - 1970::28 June, 1973::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAI AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 28 Meitheamh, 1973.

Thursday, 28th June, 1973.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), Na Teachtaí S. Mac Fheorais, Ó Dúnlaing, Mac Goibheannaigh, Mac Searraigh, Mac Páidín agus Ó Tonnaigh.


3. Rinne an Coiste breithniú.


4. Tuarascáil Deiridh an Choiste.


Chuir an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil Deiridh faoi bhráid an Choiste chun a breithnithe.


(i) Aontaíodh míreanna 1 go 13 go huile.


(ii) Mír 14.


Tairgeadh leasú (An Teachta Mac Searraigh):


“In the second sentence, after ‘letter of 28 July 1971’ to insert ‘and the discussion in the Dáil on 4 August 1971”’.


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an mhír mar a leasaíodh.


(iii) Aontaíodh míreanna 15 go 21 go huile.


(iv) Aontaíodh an Dréacht Tuarascáil Deiridh, mar a leasaíodh.


Ordaíodh: Tuairisc dá réir sin a thabhairt don Dáil.


5. Críochnú Gnó.


Críochnaíodh gnó an Choiste ar na Cuntais Leithreasa, 1969-70 ar 12 nóin.