Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1962 - 1963::02 July, 1964::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE.

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 2 Iúil, 1964.

Thursday, 2nd July, 1964.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Mac Eoin (i gCeannas), na Teachtaí Booth, Pádraig de Búrca, de Cliontún, Mac Cuínneagáin agus Ó Leathlobhair.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1962-63.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leíthreasa i gcóír na blíana 1962-63. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Oifig an Aire Oideachais, Bunoideachas, Meánoideachas, Ceard-Oideachas, Eolaíocht agus Ealaíon, Scoileanna Ceartúcháin agus Saothaír, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, Ollscoileanna agus Coláistí agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh an Dr. T. Ó Raifeartaigh (Rúnaí, An Roinn Oideachais), S. de Faoite (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 11.50 a.m.