Committee Reports::Joint Committee on Interim, 2nd Interim, 3rd Interim and Final Reports - Electoral Law ::22 March, 1961::Proceedings of the Joint Committee

IIMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 22 Márta, 1961.

Wednesday, 22nd March, 1961.

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 5 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Ó hÉaluighthe (i gCeannas), na Teachtaí Mac Seoin, Mac Coilín, Ó Maoldhomhnaigh, Ó Neachtain, Ó Súilleabháin agus Ruiséil, na Seanadóirí Mac Giolla Chomhghaill, Stráinse, Ó Maoláin, Ó Coigligh agus Ó Riain.


3. An Tríú Tuarascáil Eatramhach ón gComhchoiste.


Chuir an Cathaoirleach an Tríú Dréacht-Tuarascáil Eatramhach faoi bhráid an Chomhchoiste chun a bhreithnithe.


Aontaíodh míreanna 1 go 4 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil Eatramhach, an Teachta Mac Coilín ag easaontú.


Ordaíodh: Tuairisc dá réir sin a thabhairt don Dáil agus don Seanad.


4. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 6.40 p.m.