Committee Reports::Joint Committee on Interim, 2nd Interim, 3rd Interim and Final Reports - Electoral Law ::05 July, 1961::Proceedings of the Joint Committee

IIMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 5 Iúil, 1961.

Wednesday, 5th July, 1961.

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Ó hÉaluighthe (i gCeannas), na Teachtaí Seán de Brún, Mac Seoin, Loughman agus Suatman, na Seanadóirí Mac Giolla Chomhghaill, Ó Líonacháin agus Ó Maoláin.


3. Rinne an Comhchoiste breithniú.


4. An Dréacht-Tuarascáil Dheiridh ón gComhchoiste.


D’athchrom an Comhchoiste ar bhreithniú a dhéanamh ar an Dréacht-Tuarascáil Dheiridh.


(i) Cuireadh míreanna 73 go 76 go huile ar atráth.


(ii) Scriosadh míreanna 77 agus 78.


(iii) Cuireadh mír 79 ar atráth.


(iv) Scriosadh míreanna 80 agus 81.


5. Rinne an Comhchoiste breithniú.


6. Athlá.


1. Chruinnigh an Comhchoiste ar athló ar 5.50 p.m. go dtí 4 p.m. Dé Céadaoin seo chugainn.