Committee Reports::Report - Newspaper Article in Sporting Press::24 May, 1956::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE

Déardaoin, 24 Bealtaine, 1956.

Thursday, 24th May, 1956.

1. Tionóladh an Deichiú cruinniú den Choiste ar 12.30 p.m. i Seomra 106.


2. Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Ceann Comhairle (Cathaoirleach), Rúnaí Parlaiminte an Taoisigh, na Teachtaí Bléine, O Beoláin, Seán O Coileáin, O Dubhghaill, O Duinn, Hilliard, O Cadhain, Seán O Loingsigh, Mac Meanman, O Briain agus Pámar.


4. Gearan PribhleideAiste Nuachtain.


Léadh Dréacht-Thuarascáil ón gCathaoirleach mar leanas:—


D’aontaíodh míreanna 1, 2 agus 3.


D’aontaíodh an Dréacht-Thuarascáil.


D’ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


8. Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.5 p.m.