Committee Reports::Report and Proceedings - Judicial Salaries, Expense Allowances and Pensions::23 April, 1953::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN ROGHA-CHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE SELECT COMMITTEE.

Déardaoin, 23ú Aibreán, 1953.

Thursday, 23rd April, 1953.

1. Chruinnigh an Coiste ar 7.30 p.m.


2. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


Rúnaí Parlaiminte an Rialtais (i gCeannas), an tAire Dlí agus Cirt, na Teachtaí Ó hAllamhain, de Béalatún, Ó Colla, Ó Comhdhain, M. Dockrell, Ó hIrighile, Hilliard, Ó Muirgheasa agus T. Ó Súilleabháin.


3. Tuarascail an Choiste.


Chuir an Cathaoirleach Dréacht-Thuarascáil faoi bhráid an Choiste; léadh í mar an gcéaduair.


Tairiscint déanta (An Teachta Ó Muirgheasa):


“That the Chairman’s Draft Report be read a second time, paragraph by paragraph.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Mireanna 1 go 19 go huile, aontaithe.


Tairiscint déanta (An Teachta Ó Comhdhain):


“That the Chairman’s Draft Report be the Report of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Ordaithe: An Tuarascáil a thíolacadh don Dáil.


4. Criochniu Gnotha.


Críochníodh gnó an Choiste ar 8.30 p.m.