Committee Reports::Report and Proceedings - Local Government Bill, 1952::20 November, 1952::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE SPEISIALTA.

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Déardaoin, 20ú Samhain, 1952.

Thursday, 20th November, 1952.

1. Chruinnigh an Coiste ar 2.30 p.m.


2. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An tAire Rialtais Aitiúil, na Teachtaí Mac Coilín, Micheál Ó Murchadha, Tadhg Ó Súilleabháin, Pámar agus Suatman.


3. Athla.


Ordaithe: An Coiste do dhul ar athló ó 2.40 p.m. go dtí 5.30 p.m.


Chruinnigh an Coiste arís ar 5.30 p.m.


4. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An tAire Rialtais Aitiúil, na Teachtaí Ó Beirn, Mac Artúir, Ó Deasmhumhnaigh, Mac Coilín, Micheál Ó Murchadha, Tadhg Ó Súilleabháin, Pámar agus Suatman.


5. Cathaoirleach a Thogha.


Thairg an Teachta Suatman:


“That Deputy Palmar be Chairman of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Chuaigh an Teachta Pámar i gceannas an Choiste dá réir sin.


6. Tuairisceoiri na Nuachtan a Ligean i Lathair.


Thairg an Teachta Mac Coilín:


“That representatives of the Press be admitted to all meetings of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


7. Fogra i dtaobh Leasuithe.


Ordaithe; Go dtabharfar fogra i dtaobh leasuithe a tairgfear ar an mBille tráth nach déanaí ná Déardaoin, an 4ú Nollaig, 1952.


8. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 5.55 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin, 11ú Nollaig, 1952.